Eric Martens

Partner

De stad beter maken gaat niet vanzelf. Kansen benutten in de stedelijke omgeving betekent altijd zoeken naar ‘spot on’ oplossingen die de balans vinden tussen het goede van het bestaande en de wensen van de toekomst. Dat leidt tot complexe puzzels en een zorgvuldige afweging van belangen. Het team van Local heeft de unieke kwaliteit om die oplossingen te ontwikkelen en realiseren. Dat doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met alle betrokken stakeholders. Vaak gaat het dan vooral om de verbinding tussen de maatschappelijke doelgroepen, overheid en de vastgoedmarkt. In die verbindende rol voel ik mij erg thuis.

De stad beter maken gaat niet vanzelf