Sanne Harmsen

Projectontwikkelaar

Ik ben zowel technisch als sociaal sterk onderlegd. Dit resulteert erin dat ik situaties vaak vanuit een groter perspectief bekijk; ik kan mij goed inleven in de perspectieven van verschillende stakeholders, zowel op technisch als intermenselijk vlak. Mijn focus ligt altijd op de eindgebruiker, waarbij ik kwaliteit en leefbaarheid enorm belangrijk vind. Door binnen vraagstukken met nieuwe of andere oplossingen te komen kun je het proces ‘ontgrendelen’. Creativiteit geeft mij energie maar ik ben ook analytisch; ik wil graag een proces in kaart brengen en analyseren voordat ik er mijn eigen invulling aan kan geven. Local heeft een heel prettig team waarbij ik mij goed op mijn plek voel. Ik houd van transparantie en bij Local merk ik dat dit ook een van de speerpunten van de bedrijfsvoering is.

Focus op de eindgebruiker