Hart 010 Rotterdam

Hart 010 ligt op de hoek Coolsingel-Westblaak, het hart waar Rotterdam samen komt. Hier komt een verticale stad die past bij de allure van een moderne metropoolstad. Local maakt in samenwerking met Mecanoo en de gemeente Rotterdam een nieuwe entree naar Rotterdam: Hart 010. Een plan dat voortbouwt op de historie van de stad.

Stadreparatie

Het gebied tussen de Coolsingel, Westblaak, Binnenwegplein en Keerweer ondergaat een totale metamorfose. Met de transformatie van het gebied komt er een nieuwe entree naar de Coolsingel. Het drukste metrostation van Nederland en het winkelhart van Rotterdam worden beter met elkaar verbonden. Oude zichtassen worden hersteld en er komt meer ruimte voor voetgangers. Het openbare gebied wordt opnieuw ingericht. Er komt een verticale stad met een mix van functies en voorzieningen.

Local maakt in samenwerking met architectenbureau Mecanoo aan de nieuwe invulling van de ambities voor het gebied. Hart 010 is voortgekomen uit een open dialoog met stakeholders binnen en rond het plangebied. Met integrale aanpak zijn belangen en toekomstwensen van de stad in een het masterplan Hart 010 vertaald. Local respecteert het verleden en bouwt met Hart 010 verder aan de rijke historie van Rotterdam. Duurzaamheid, circulariteit en de mogelijkheden voor hergebruik van bestaande gebouwen zijn belangrijk uitgangspunten geweest

Een integrale duurzame gebiedsontwikkeling

Hart 010 trekt in de lijn van de Koopgoot en Forum Rotterdam het centrum naar een hoger plan. Er komt ruimte voor nieuwe hoogwaardige kantoorruimte, een hotel, 550 tot 700 woningen, winkels, voorzieningen en uitgaan. Mobiliteit speelt een centrale rol: Metrostation Beurs wordt een moderne mobiliteitshub, met nieuw openbare ondergrondse fietsenstalling. Daarnaast wordt ingezet op gezond en duurzaam (deel)vervoer waardoor autogebruik minimaliseert.

De voetganger en fietser staan centraal. In het ontwerp van de openbare ruimte worden obstakels en hoogteverschillen weggehaald. Er komt nieuwe inrichting die aansluit op het ontwerp van de Coolsingel esplanade.

Er wordt nu al gebouwd aan Hart 010. Het bestaande markante kantoorgebouw de Coolse Poort van de hand van Rob van Erk, wordt getransformeerd. Er komt een hotel met ca 400 kamers en bestaande kantoorvloeren worden naar een het hoogste niveau verbouwd. De typische Post ’65 uitstraling van het gebouw blijft behouden. De gevel wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Met het hergebruik van de Coolse Poort wordt de CO2 beperkt, bouwoverlast voor de buurt vermeden en de bouwtijd met circa 2 jaar verkort.

Hart 010 sluit aan op bestaande stedenbouwkundige lagen in de stad. De plint van het plan sluit aan de op de Rotterdamse laag van 24 meter hoog, die te zien zijn in de gebouwen langs de Westblaak en Coolsingel. Daarboven komen volumes van rond de 70 meter hoog. Deze sluiten aan op de hoogte van de Coolse Poort. Centraal staat de hoogbouw toren van ongeveer 200 meter hoog die past binnen de hoogbouwvisie van Rotterdam.

 

Samenwerking met de Gemeente Rotterdam

In 2020 heeft de gemeente Rotterdam haar doelen voor deze plek vastgesteld in het ‘Ambitiedocument Hart 010’. Op basis van deze doelen een integraal masterplan voor Hart 010 gemaakt. Hiervoor zijn verschillende ruimtelijke en technische onderzoeken gedaan en is er gesproken met ondernemers, eigenaren en andere belanghebbenden in het gebied.

In samenwerking met de gemeente Rotterdam is het masterplan vertaald in een ‘Nota van Uitgangspunten’. Dit document omvat alle randvoorwaarden voor de ontwikkeling. Dit document vormt het startpunt voor verdere uitwerking.

Hart 010 bestaat uit meerdere deelprojecten van verschillende eigenaren en wordt gefaseerd uitgevoerd. De herontwikkeling van het gebied start met de renovatie van de Coolse Poort in 2022. Tegelijkertijd worden de plannen voor het metrostation Beurs verder uitgewerkt en komt er een ontwerp voor de nieuwe toren. Hiervoor wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart. De ontwikkeling van het gehele gebied zal naar verwachting 5 tot 10 jaar in beslag nemen.