Oxfam Novib

Oxfam Novib zoekt een nieuw huis voor haar 350 medewerkers in Den Haag. Samen met Urban Sync helpt Local bij deze zoektocht. Uitgangspunt is om hierbij aan te sluiten bij de missie van Oxfam Novib, de strijd voor gelijkheid. Daarom zoeken wij niet naar zomaar een nieuw kantoor maar naar een plek waar Oxfam Novib verschil kan maken in de buurt, voor haar medewerkers en haar netwerk: Impact First!

Oxfam Novib strijdt voor gelijkheid. Gelijkheid in het brede veld van internationale samenwerking maar ook lokaal. Daarom werken wij aan een nieuw huisvestingsconcept waarin het werk van Oxfam zichtbaar is. Waarin mensen uit de buurt geholpen worden op weg naar gelijke kansen. En waar medewerkers en bezoekers zich thuis voelen. Een gezond kantoor dat uitnodigt om binnen te lopen en deel te nemen aan het werk van Oxfam Novib.

Om een Haagse plek te vinden die past bij deze ambities hebben wij impact maps opgesteld waarop in een oogopslag duidelijk is waar Oxfam Novib het verschil kan maken. Hierop projecteren wij een volledige analyse van beschikbare objecten, zodat Oxfam Novib een plek kiest waar zij impact kunnen maken.

Afscheid van de Mauritskade

Oxfam Novib is eigenaar van haar huidige kantoor aan de Mauritskade. Een nieuw Haags huis betekent dat Oxfam Novib afscheid zal nemen van deze prachtige monumentale panden. Afhankelijk van de planning van de nieuwe plek stellen wij de verkoopstrategie op die aansluit op de ambities van Oxfam Novib.