Groen licht woonbestemming Brokking

05 02 18

De gemeenteraad van Zaandam heeft op 25 januari jl. het bestemmingsplan ‘Zaans Pijl’ vastgesteld. Het aangenomen bestemmingsplan geeft groen licht om met de transformatie van voormalig fabrieksterrein Brokking aan rivier de Zaan in Wormerveer te beginnen. Het wordt een bijzondere woonomgeving met respect voor industrieel erfgoed en verbinding met de Zaan. Het oorspronkelijke fabriekscomplex uit 1930 blijft bestaan en wordt getransformeerd naar woongebouw met gevarieerde appartementen. Rondom de fabriek komt nieuwbouw met circa 100 woningen in en aan het water.

Rol Local
Vier jaar geleden zijn de eerste stappen gezet om een hoogwaardige woonlocatie te maken van het fabriekscomplex. De voormalige veevoederfabriek staat sinds 2000 leeg. Local heeft eigenaar Paulowna Beheer de afgelopen jaren bijgestaan in het traject van herontwikkeling en verkoop van de locatie. Met de firma De Nijs Projectontwikkeling is medio 2017 een samenwerking aangegaan. Na vaststelling van het bestemmingsplan neemt De Nijs de verdere ontwikkeling en bouw voor haar rekening.