Liefde voor de stad

Spot on

Local houdt van steden. En van plekken die steden karakter geven. Stil of druk, mooi, levendig of rauw. Plekken waar je graag bent, dagelijks of af en toe. Anderen gaan er vaak achteloos aan voorbij. Wat een plek bijzonder maakt, kent geen voorschriften. Er is geen recept of ideaalbeeld. Het is sterk persoonlijk en soms moet je erop worden gewezen door een ander. Om de schoonheid, sfeer of ligging te kunnen ervaren en te waarderen.

Local is steeds op zoek naar deze verborgen kwaliteit, die soms zo dichtbij is dat die over het hoofd wordt gezien. Van die plekken maakt Local gebouwen waar mensen graag wonen en werken. Plekken die een straat, een wijk of een stad een ander gezicht geven en een nieuw elan. Alleen dan is de beschikbare ruimte in steden goed benut, alleen dan biedt die ruimte echte waarde voor investeerders, gemeenten, bewoners en professionals. Alleen dan is een project van Local spot on.

Local vertaalt deze denkwijze in verschillende projecten verspreid in Nederland. Denk hierbij aan ons Haagse project Binck Eiland waarbij het investeren in de toekomst van de Binckhorst centraal staat. Of ons project Hart 010 waarbij de metamorfose van hét middelpunt van de stad Rotterdam aandacht krijgt. In Amsterdam ontwikkelen we de realisatie van betaalbare appartementen voor gezinnen en starters, afgestemd op de wensen van de vitale beroepen. Kortom, we ontwikkelen met liefde voor de stad waarbij we de bewoner een passend thuis geven en de stad beter maken.  Meer informatie over onze projecten vind je op onze projectpagina.

Ontmoet de locals

Waar wij een punt van maken

Local werkt aan het beter maken van steden, samen met de stakeholders in de omgeving. Wij hanteren voor die samenwerking vijf kernwaarden, die bepalen wie we zijn en hoe we dat doen. Voor ons is vertrouwen in elkaar en in anderen de basis voor elke succesvolle samenwerking. Dat vraagt om tijd om elkaar te leren kennen, en te weten hoe je met elkaar tot resultaten komt.

Een team bestaat uit mensen die geloven in de diversiteit van kleuren en kwaliteiten. Die veelkleurigheid koesteren wij. Complexe binnenstedelijke puzzels los je niet op met een handboek en een rekenmachine, maar wel met de creativiteit van out-of-the-box ideeën. Verder denken dan wat voor de hand ligt.

Elke stap op weg naar de oplossing en het resultaat kost energie. Mensen die elkaar inspireren en uitdagen creëren energie en zetten graag een stap extra. De kunst is om dan toch de focus te houden op het doel, op wat haalbaar is en hoe je daar moet komen.

Kortom: Local = vertrouwen + diversiteit + creativiteit + energie + focus.

block banner

Wensen van mensen