Markt en gemeente werken samen aan opwekken duurzame energie nieuwe Binckhorst

06 09 18

Op de Binckhorst worden de komende jaren 5.000 nieuwe woningen en werkplekken gebouwd. Het opwekken van duurzame energie voor al deze gebouwen vraagt veel van de ondergrond. Onderzoek van IF Technology toont aan dat er op de Binckhorst voldoende potentie is voor duurzame energiebronnen. Mits er wordt samengewerkt. Het is een absolute voorwaarde dat de individuele initiatieven van overheid en markt gezamenlijk de energieopwekking plannen en organiseren.

De Binckhorst verandert. Het voormalige industriegebied transformeert tot stoere, hippe woonwijk. Voor alle nieuwe woningen zijn veel duurzame energiebronnen nodig. Samen met de gemeente Den Haag hebben de Stadmakers, het collectief van gebiedsontwikkelaars, dat actief is op de Binckhorst, een onderzoek laten uitvoeren naar de potentie voor duurzame energiebronnen in het gebied.

Het Stadmakers-collectief is een initiatief van de marktpartijen LOCAL, Stebru en BPD Ontwikkeling BV. Inmiddels zijn AM, Amvest, Schouten Bouw, VORM, Borghese en de Mannen van Schuim ook aangehaakt. Voor de herontwikkeling van de Binckhorst hebben zij gezamenlijk tien ontwikkelprincipes opgesteld, met als doel duurzame maatschappelijke en economische meerwaarde voor de Binckhorst.

Duurzaamheid samen bereiken
Gemeente en de Stadmakers zijn blij met dit resultaat. Liesbeth van Tongeren, wethouder duurzaamheid van gemeente Den Haag: “Het marktinitiatief van de Stadmakers laat zien dat duurzaamheid samen prima bereikt kan worden. Wanneer gemeente en markt met elkaar naar de beste oplossingen zoeken is duurzaamheid niet duur, maar juist binnen handbereik voor iedereen.”

Samen het beste uit de bodem halen
Uitkomst van het onderzoek van IF Technology is, dat de ondergrond voldoende capaciteit heeft voor de levering van duurzame energie aan de toekomstige ontwikkelingen. Een combinatie van warmte-koudeopslag, bodemlussen en de slimme inzet van oppervlaktewater geeft capaciteit aan minstens 5.000 woningen en werkplekken. De potentie is groter dan de vraag, omdat de vraag niet evenredig over het gebied verdeeld is. En juist daarom is samenwerking cruciaal.

Developing Apart Together
De energielevering voor gebieden met een grotere vraag dan de capaciteit van de bodem op die plek, kan aangevuld worden met duurzame energie van kavels waar de vraag kleiner is. Partijen moeten daarom met elkaar afstemmen hoe de bodem en het oppervlaktewater zo benut kan worden, dat er in iedere fase van de herontwikkeling voldoende ruimte over blijft voor de volgende ontwikkelingen. Deze nieuwe manier van samenwerken tussen publieke en private partijen in de (her) ontwikkeling van een gebied met veel verschillende grondeigenaren noemen we Developing Apart Together (DAT).

Enorme slag naar duurzame Binckhorst
Jos van Boxtel van Stebru:” Wij zijn met het multifunctionele woon-werkgebouw ‘Frank is een Binck’ nu zo ver, dat wij de energieopwekking moeten vastleggen. Het onderzoek van IF Technology geeft ons de mogelijkheid om nu al te handelen, en gelijktijdig een oplossingsrichting om de capaciteit voor volgende ontwikkelingen te blijven waarborgen. Zo maken wij een enorme slag naar een duurzame Binckhorst.”