Participatie gebiedspaspoort Maanweg van start

20 07 20

Ook op de Maanweg wordt hard gewerkt aan verdere ontwikkeling van de Binckhorst. Door het college is openbaar gemaakt dat er na de zomer gestart gaat worden met de participatie rondom de ontwikkeling van de Maanweg.

Een aantal ondernemers & ontwikkelaars en gemeente zien kans om met inzet van gronden een integrale ontwikkeling mogelijk te maken. Een woon-werkgebied als verbinding tussen het lommerrijke Voorburg en de hoogstedelijke Binckhorst met kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, een nieuwe kade, (maatschappelijke) voorzieningen en woningen aan de Binckhaven. De uitgangspunten voor dit onderdeel van de Binckhorst worden uitgewerkt in het Gebiedspaspoort Maanweg.

Samen met onze partner Amvest en de andere gebiedseigenaren kijken we dan ook reikhalzend uit naar de start van het participatietraject en het verder uitwerken van dit gebiedspaspoort.

Meer informatie: raadsinformatie Gemeente Den Haag