Stoere samenwerking in de Binckhorst

14 09 21

Stoere samenwerking in de Binckhorst, waar we als ontwikkelaars belangen, ambities en dromen delen.

Om de grootschalige gebiedsontwikkeling in de Binckhorst als integrale opgave te versnellen en optimaliseren gaan we met 6 andere gebiedsontwikkelaars samenwerken. AM, BPD, Duijnstede Beheer, NU, Stebru, VORM en Local hebben zich verenigd onder de noemer We Think Binck en tekenden dinsdag 7 september een samenwerkingsovereenkomst. Bewoners, ondernemers, gemeente en verschillende marktpartijen werken samen om een kwalitatief hoogwaardig nieuw en gezond stedelijk woon-werkmilieu te realiseren. De transformatie levert een belangrijke bijdrage aan het grote aantal nieuwe woningen dat nodig is in Den Haag. Alleen door samen te werken kan een succesvolle transformatie tot stand komen. Daarom bundelen de zeven marktpartijen nu de krachten, zodat de realisatie van het huidige omgevingsplan en de ontwikkeling van nieuwbouw voorspoedig verlopen.