Uitspraak Raad van State: Bouwplan Heuvellaan mag doorgaan!

13 03 24

Goed nieuws! Raad van State geeft groen licht voor onze herontwikkeling van het voormalige VARA-terrein in Hilversum.

De uitspraak borgt extra kwaliteit in het bestemmingsplan en concludeert dat de voorbereiding zorgvuldig is doorlopen. Het ontwerp past in de Rijksbeschermde omgeving en het participatieproces is goed doorlopen. De uitwerking van het plan en de voorbereiding voor de bouw gaat nu verder. Een mijlpaal voor alle aangemelde woningzoekers!

In samenwerking met Trebbe herstellen we de cultuurhistorische waarden op de plek met kleinschalige bebouwing en versterking van de parkachtige groenstructuur. Er komen duurzame woon- en werkgebouwen met unieke architectuur en hoge kwaliteit. Klaar voor de toekomst, in een villawijk vol historische allure. Na jaren van leegstand brandt er straks dus weer licht op de top van de Trompenberg, het hoogste punt van Hilversum.