‘We Think Binck’ is een feit

05 06 19

Op de Provada heeft vanmiddag de officiële oprichting van de coöperatieve vereniging ‘We Think Binck’ plaatsgevonden.  Met 9 andere partijen zijn we als ‘We Think Binck’ betrokken bij de herontwikkeling van de Haagse Binckhorst. Gezamenlijk bouwen we aan de kwalitatieve ontwikkeling van de Binckhorst: duurzaam, leefbaar, bereikbaar en divers.

Om dat te realiseren zijn 10 ontwikkelprincipes opgesteld. Zoals behoud van het industriële karakter, goede verkeersverbindingen en ‘een diversiteit aan woonsferen. Met deze 10  ontwikkelprincipes sluiten we aan bij de ambities van de gemeente Den Haag en bieden we een platform voor samenwerking tussen marktpartijen en gemeente.