Heuvellaan 50 Hilversum

De Trompenberg in Hilversum is in de periode 1860-1910 opgezet als villawijk in een glooiend bosgebied.

Een origineel plan in ere herstellen.

Wij kregen de kans om een vervallen kantoorgebouw uit de jaren tachtig aan te kopen dat de kwaliteit van deze wijk ernstig tekortdeed. Lang hebben wij getwijfeld over de invulling van het gebied. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid lag transformatie van het bestaande kantoor voor de hand.. Maar het betonnen gebouw paste niet bij de mooie omgeving. Uiteindelijk heeft een studie naar het verleden de doorslag gegeven: voordat het kantoor er was, stonden er villa’s, harmonieus in het landschap en de omgeving. Het verleden wees ons de weg.

Een plan dat recht doet aan de plek.

Het lag dus voor de hand om het originele plan in ere te herstellen: villa’s in het groen, met liefde voor de monumentale bomen en glooiingen van het landschap. Een plan dat recht doet aan de plek, de waarde van omgeving vergroot en de ontwikkelvisie van de gemeente Hilversum en wensen van omwonenden zorgvuldig in worden meegenomen. Niet de makkelijkste weg, maar wel de beste. Dat het meer overleg vergt met gemeente en omwonenden en minder snel gaat, nemen we in dit geval op de koop toe.